Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (PWE 2015)

De provinciale werkgelegenheidsenquête is een jaarlijks onderzoek van de provincie Gelderland, in samenwerking met gemeenten en de Kamer van Koophandel, naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid.

2016-02-17 / Economie & Arbeidsmarkt / 19 pagina's / 2454 kB

De Econometer

De Econometer geeft een actueel beeld van de economische conjunctuur in Gelderland.

2015-09-28 / Economie & Arbeidsmarkt / 1 pagina / 189 kB

Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland 2013-2017

In de discrepantieanalyse wordt nagegaan in hoeverre vraag naar en aanbod van arbeid in de provincie Gelderland als geheel en de verschillende regio’s op elkaar zijn afgestemd, nu en in de nabije toekomst. Daarbij is gekeken naar de situatie in 2013 en de verwachtingen voor 2014 en 2017. Het gaat om de arbeidsvraag naar beroepsgroep en het arbeidsaanbod dat gekwalificeerd is voor die beroepsgroep.

2014-08-05 / Economie & Arbeidsmarkt / 94 pagina's / 2265 kB

Provinciale Economische Verkenning 2013 - 2018

De Provinciale Economische Verkenning is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de historische economische ontwikkeling van Gelderland Daarnaast bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode van 5 jaar waarbij de Nederlandse economische verwachtingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB worden doorvertaald naar Gelderland en de Gelderse regio's.

2013-10-01 / Economie & Arbeidsmarkt / 40 pagina's / 1337 kB

Regiorapport Rivierenland 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 46 pagina's / 2171 kB

Regiorapport Noord-Veluwe 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 52 pagina's / 2121 kB

Regiorapport Nijmegen 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 46 pagina's / 2214 kB

Regiorapport Food Valley 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 48 pagina's / 2249 kB

Regiorapport Arnhem 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 48 pagina's / 1995 kB

Regiorapport Achterhoek 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 46 pagina's / 1993 kB

Regiorapport Stedendriehoek 2013

De regiorapportages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio in beeld.

2013-04-30 / Economie & Arbeidsmarkt / 46 pagina's / 1864 kB